Change background imageAdd FavoriteRSS
THƯ VIỆN

CMCSoft cùng tham giahỗ trợ khách hàng trên Diễn đàn

xem hướng dẫn Xem hướng dẫn ĐĂNG KÝ thành viên !

Không nên Click vào nội dung Quảng cáo của Forumotion - nhà cung cấp dịch vụ hosting miễn phí!

You are not connected. Please login or register

Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mon Jan 07, 2013 5:01 pm
Young
Young

Nhiệt tình

Giải thưởng và danh hiệu của MiniTool Partition Wizard


MiniTool Partition Wizard has been developed as Home, Professional, Server, Enterprise and Technician Edition. If you can't determine which edition is the best for you, please contact support@minitool.ca for help.


Home Professional Server Enterprise Technician
Extend Partition:
Extend partition with one step.
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Split Partition:
Split one partition into two safely.
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Basic Partitioning:
Create Partition, Format Partition and more.
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Advanced Partitioning:
Convert Partition, Explore Partition, Resize/Move Partition, Align Partition
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Copy Features:
Partition Copy Wizard, Disk Copy Wizard
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Partition Recovery:
Restore Partition after accidental deletion
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Supports Windows 2000 Professional, Windows XP 32 bit, Windows Vista 32 bit, Windows 7 32 bit, Windows 8 32 bitMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Supports Windows XP 64 bit, Windows Vista 64 bit, Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bitMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Support Linux Ext2, Ext3 file systemMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Hot extending NTFS Partition without rebootMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Merge PartitionMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Support Windows Dynamic DiskMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Convert dynamic disk to basic without data lossMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
change cluster size without data lossMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Supports Windows 2003/2008/2008-R2/2012 Server (32 and 64 bit), Windows 2000 Server/Advanced ServerMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Allows usage within business environmentMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Allows unlimited usage within one companyMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes-
Allows unlimited usage within unlimited companiesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
LicenseFreeUS$ 29.00US$ 129.00US$ 379.00US$ 699.00
Tech-supportby emailby emailby email & by phoneby email & by phoneby email & by phone

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT DownloadDownload MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy Now MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy Now MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy Now MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy Now

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Young
Mon Jan 07, 2013 6:14 pm
Young
Young

Nhiệt tình

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Professinal
MiniTool Partition Wizard Professional Edition + Boot Media Builder - quản lý và làm việc với các phân vùng đĩa cứng. Với nó, bạn có thể thay đổi kích thước các phân vùng, tạo ra một phân vùng mới trên ổ đĩa cứng của bạn, xóa và định dạng phân vùng hiện có. Cho phép bạn làm việc không chỉ với các ổ đĩa cứng và đĩa cá nhân được kết hợp thành RAID-mảng.

Công dụng :

• Tạo phân vùng chính và phụ của một đĩa cứng
• Hỗ trợ cho RAID
• Chuyển đổi một phân vùng với một phân vùng FAT sang NTFS
• Hỗ trợ cho các ổ đĩa và phân vùng lớn hơn 2 TB
• Sao chép một trong những phân vùng
• Clone toàn bộ cứng ổ đĩa (tạo ra một bản sao trên một ổ đĩa vật lý khác nhau).
• Tùy chọn này cho phép Bản đồ đĩa trực quan hiển thị cấu trúc của phân vùng và ổ đĩa cứng.
• Khôi phục MBR khởi động khu vực.
• Thay đổi năng động đĩa để cơ bản.
• Kiểm tra ổ cứng của bạn.
• Hide / hiển thị phần.
• Cài đặt của phân vùng.
• Chỉ định thư mục tương ứng. Selective chiếm đoạt phần chữ cái cần thiết theo yêu cầu.
• Thay đổi số, ID Type.

Thay thế Partition Magic, MiniTool Partition Wizard Professional Edition là một phần mềm phân vùng ảo thuật tối ưu hóa cho môi trường kinh doanh với các tính năng tiên tiến như Merge phân vùng, Chuyển đổi đĩa Dynamic đĩa cơ bản và Thay đổi kích thước cluster. Người dùng doanh nghiệp và quản trị hệ thống có thể sử dụng quản lý phân vùng ảo thuật của chúng tôi để thay đổi kích cỡ phân vùng Partition Di chuyển,, Kết hợp các phân vùng, Kích Change Cluster, Copy Partition, Sao chép đĩa, Tạo, xóa và định dạng phân vùng, Chuyển đổi và Khám phá các phân vùng, Hide và Unhide phân vùng, Chuyển đổi năng động đĩa vào đĩa cơ bản và nhiều hơn nữa. Phần mềm phân vùng ảo thuật của chúng tôi hỗ trợ Windows 2000, XP, Vista,Windows 7 và Windows 8. MiniTool Partition Wizard Professional Edition có thể được sử dụng trong môi trường kinh doanh.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Sinhvi10
Các tính năng và hướng dẫn sử dụng

• Resize / Move phân vùng: Dễ dàng thay đổi kích thước / di chuyển phân vùng mà không mất dữ liệu
• Tạo, Định dạng, Xóa phân vùng
• Chuyển đổi định dạng phân vùng từ FAT sang NTFS
• Hide và Unhide : phân vùng, thiết lập phân vùng hoạt động, Label Drive thư mục
• Merge : gộp phân vùng
• Hot Mở rộng phân vùng mà không cần khởi động lại. NEW!
• Thay đổi kích thước cluster mà không mất dữ liệu. NEW!
• Hỗ trợ Linux Ext2, Ext3. NEW!
• Partition Copy: sao chép toàn bộ phân vùng không gian chưa file-by-file với hiệu suất cao. di chuyển công nghệ. Sao lưu dữ liệu hoặc di chuyển mà không có bất kỳ mất dữ liệu.
• Phục hồi phân vùng: Quét đĩa để khôi phục phân vùng bị xóa hoặc bị hư hỏng
• Hard Disk Copy: Sao chép toàn bộ đĩa diskquickly và dễ dàng với một công nghệ nhân bản dữ liệu khác nhau. Sao lưu dữ liệu đĩa mà không mất dữ liệu.
• Hỗ trợ Hệ điều hành Windows 32/64 bit.
• Thể hiện trực quan thay đổi cấu hình ổ đĩa / phân vùng của bạn để xem trước trước khi áp dụng.
• Hỗ trợ RAID.
• Hỗ trợ ổ đĩa duy nhất hoặc phân vùng lớn hơn so với 2 TB
• Hỗ trợ lên đến 32 đĩa cứng trong một hệ thống.
• Set phân vùng chính.
• Set phân vùng như là logic.
• Xây dựng lại MBR.
• Chuyển đổi đĩa Dynamic để đĩa cơ bản.
• Kiểm tra bề mặt đĩa.
• Kiểm tra bề mặt phân vùng.
• Thay đổi số phân vùng nối tiếp.
• Thay đổi phân vùng Loại ID.

OC : Windows XP/Vista/7/8
Kích thước : 11,462MB

Download v7.5.1 full:

4share: 4share.vn 7d4f484f4f454e49/pwpe7.5.1.rar
Dropbox : https://www.dropbox.com/s/hsfn363no3erp5e/pwpe7.5.1.zip

Download v8.1.1 full:MiniTool Partition Wizard Professional Edition 8.1.1:Boot.Media.Builder.8.1.1:Hướng dẫn patch:
1. Download về chạy MiniTool Partition Wizard xong rồi tắt nó đi (tắt chương trình diệt virus luôn nha)
2. Copy file patch vào folder cài đặt (ví dụ: 64bit "C:\Program Files (x86)\MiniTool Partition Wizard Professional Edition 7.5") --> chạy file patch dưới quyền administrator nhé --> patch --> ok rồi đó!

Hoặc nhập key sau : P8CPF55U45MSKPKM4PUA534KUUKS3C8V

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Young
Mon Jan 07, 2013 6:57 pm
Young
Young

Nhiệt tình

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Server
MiniTool Partition Wizard Server Edition là chương trình quản lý phân vùng máy chủ được thiết kế riêng cho Windows Server 2000/2003/2008/2012 và cả không phải là server như Windows 2000/XP/Vista/7/8.

Phiên bản partition manager server của chúng tôi được thiết kế dành cho quản trị viên hệ thống và người dùng chuyên nghiệp để quản lý các phân vùng đĩa server hoặc không phải server. Khi bạn sử dụng chức năng "Move/Resize Partition", công nghệ Enhanced Data Protecting sẽ đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn khi mất điện hoặc lỗi phần cứng.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Delete
Tính năng:

• Dễ dàng di chuyển/định lại kích thước phân vùng mà không bị mất dữ liệu.
• Tạo, format, xóa phân vùng.
• Chuyển đổi định dạng phân vùng từ FAT sang NTFS.
• Ẩn và hiện phân vùng, thiết lập phân vùng hoạt động,…
• Thay đổi kích thước cluster mà không mất dữ liệu.
• Hỗ trợ toàn diện Windows Dynamic Disk Volume.
• Sao chép phân vùng: sao chép toàn bộ phân vùng đến khoảng trống chưa phân bổ theo từng tập tin với hiệu suất cao. Sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu mà không bị mất dữ liệu.
• Khôi phục phân vùng: quét ổ đĩa để khôi phục những phân vùng đã xóa hoặc bị lỗi.
• Sao chép đĩa cứng: sao chép toàn bộ đĩa sang đĩa khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sao lưu dữ liệu đĩa mà không bị mất mát.
• Hỗ trợ đĩa đơn hoặc phân vùng lớn hơn 2 TB.
• Hỗ trợ lên đến 32 đĩa cứng trong một hệ thống.


Download v7.6

Kleii : https://www.kleii.com/f/5042bd7b882567ae6d002b09
Dropbox : pwse7.6.zipBootMediaBuilder_pwse76.zip
Fileserve: pwse76.iso File size: 42.73 MB

Download v8.1.1

MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1 + Keygen  (password : yoechua.com)

How to Activate MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1 :

1. Install MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1
2. Never in the first run MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1
3. Turn off antivirus and internet
4. Run keygen to get the serial number , and enter the serial number into MiniTool Partition Wizard Server
5. Edition 8.1.1
6. Completed .

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Young
Tue Jan 08, 2013 11:55 am
admin
admin

Nhiệt tình

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pwte710
MiniTool Partition Wizard Technician Edition Retail + Boot Media Builder - ứng dụng chia ổ cứng hàng đầu hiện nay, không bị lỗi ngay cả khi bị cúp điện. Hiện đã có phiên bản Technician Edition 8.1.1 tại trang chủ.

As a partition magic alternative, MiniTool Partition Wizard is a magic partition software optimized for business environment with advanced features such as Merge Partition, Convert Dynamic disk to Basic disk and Change cluster size. Business users and system administrators can use our magic partition manager to Resize Partition, Move Partition, Merge Partition, Change Cluster Size, Copy Partition, Copy Disk, Create, Delete and Format partitions, Convert and Explore partitions, Hide and Unhide partitions, Convert Dynamic Disk to Basic Disk and much more. Our partition magic software supports Windows 2000, XP, Vista and Windows 7. And MiniTool Partition Wizard Professional Edition could be used in business environment.

Features:

• Resize/Move Partition: Easily resize/move partition without data loss.
• Create, Format, Delete Partition.
• Convert Partition format from FAT to NTFS.
• Hide and Unhide Partitions, set active partition, label drive letter.
• Merge Partition. NEW!
• Hot Extend Partition without reboot. NEW!
• Change cluster size without data loss. NEW!
• Support Linux Ext2, Ext3. NEW!
• Partition Copy: Copy entire partition to unallocated space with high performance file-by-file. moving technology. Backup or move data without any data loss.
• Partition Recovery: Scan disk to restore deleted or damaged partitions.
• Hard Disk Copy: Copy an entire disk to a different diskquickly and easily with data clone technology. Backup disk data without data loss.
• Support Windows 32/64 bit Operating Systems.
• Visually demonstrate your disk/partition configuration to preview changes before apply.
• Support RAID.
• Support single disks or partitions larger than 2 TB
• Support up to 32 hard disks within one system.
• Set partition as primary.
• Set partition as logical.
• Rebuild MBR.
• Convert Dynamic Disk to Basic Disk.
• Disk Surface Test.
• Partition Surface Test.
• Change Partition Serial Number.
• Change Partition Type ID.

Home Page - www.partitionwizard.com

Các tính năng

• Thay đổi kích thước / Di chuyển phân vùng: Dễ dàng thay đổi kích thước / di chuyển phân vùng mà không mất dữ liệu.
• Tạo, định dạng, xóa phân vùng.
• Chuyển đổi định dạng phân vùng ....
• Ẩn và Bỏ ẩn phân vùng, thiết lập phân vùng hoạt động, nhãn ký tự ổ đĩa.
• Kết hợp các phân vùng. NEW!
• Hot! Mở rộng phân vùng mà không cần khởi động lại. MỚI!
• Thay đổi kích thước "Custer" mà không mất dữ liệu. MỚI!
• Hỗ trợ Linux Ext2, Ext3. NEW!
• Partition Copy: Sao chép toàn bộ phân vùng không gian chưa được chỉ định với hiệu suất cao công nghệ hoạt động ''file-by-file'' . Sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu mà không có bất kỳ mất mát dữ liệu.
• Partition Recovery: Quét đĩa để khôi phục phân vùng bị xóa hoặc bị hư hỏng.
• Hard Disk Copy: Sao chép toàn bộ đĩa sang đĩa khác nhanh chóng và dễ dàng với dữ liệu bản sao khác nhau. Sao lưu dữ liệu đĩa mà không mất dữ liệu.
• Hỗ trợ hệ điều hành Windows 32/64 bit .
• Trình bày trực quan cấu hình các đĩa / phân vùng để xem trước những thay đổi trước khi áp dụng.
• Hỗ trợ RAID.
• Hỗ trợ ổ đĩa đơn hoặc phân vùng lớn hơn 2 TB
• Hỗ trợ lên đến 32 đĩa cứng trong một hệ thống.
• Thiết lập phân vùng chính.
• Thiết lập cho hợp lý phân vùng
• Xây dựng lại MBR.
• Chuyển đổi đĩa Dynamic đến đĩa cơ bản.
• Kiểm tra bề mặt đĩa.
• Kiểm tra bề mặt phân vùng.
• Thay đổi số Serial của phân vùng
• Thay đổi "Type ID" của phân vùng. 

Những nguyên tắc chung của các phần mềm phân vùng

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT 02-04-10

Download :

Link box.com , hoặc 4share.vn , hoặc mega.co.nz , hoặc putlocker.com , hoặc zippyshare.com , hoặc depositfiles.com

Link (PE, cũng là portable): 7.8 (Technician version) - giải nén và chạy file MTPWizard.exe
box.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Wed Jun 19, 2013 3:25 pm
iLib
iLib

Năng nổ


MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pwhe10
MiniTool® Partition Wizard Home Edition được test thành công trên ổ cứng dùng GPT với Windows 8. Tốc độ merge, split, resize partition rất nhanh. Có lẽ MiniTool Partition Wizard hiện là phần mềm duy nhất làm được việc này khi dùng với Boot CD. Hơn nữa, công ty đến từ VANCOUVER, B.C., Canada này còn hào phóng hơn các hãng khác khi tặng không cho người dùng phiên bản Home Edition chạy với Windows cùng với chức năng Boot Media Builder để tạo Bootable CD:

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Boot

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Boot1

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Boot2
... hoặc tạo Bootable Flash Driver:

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive1

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive2

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive3
Vote cho Partition Wizard - Magic Partition Software ! Công ty MiniTool Solution Ltd sản xuất những công cụ Mini nhưng lại làm được những việc rất ư là Great !
https://ilib.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà iLib

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • CMC Soft
   Hoàng Trọng Phúc

   mobile phone 090 421 0749


   Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  free counters