Change background imageAdd FavoriteRSS
THƯ VIỆN

IP

CMCSoft cùng tham giahỗ trợ khách hàng trên Diễn đàn

xem hướng dẫn Xem hướng dẫn ĐĂNG KÝ thành viên !

Không nên Click vào nội dung Quảng cáo của Forumotion - nhà cung cấp dịch vụ hosting miễn phí!

You are not connected. Please login or register

Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on Tue Jul 24, 2012 5:19 pm
dLib
dLib

Thân thiết

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 13/2008/QĐ- BVHTTDL, ngày 10/3/2008, về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học. Theo đó, Quy chế mẫu quy định về tổ chức, hoạt động và cơ sở vật chất của thư viện trường đại học; áp dụng đối với thư viện các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng công lập, ngoài công lập trong cả nước; không áp dụng đối với thư viện các trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Thư viện trường đại học có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet...).

Thư viện trường đại học có những nhiệm vụ sau: Tham mưu giúp giám đốc, hiệu trưởng trường đại học xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường; bổ sung và phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu...; tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin- thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... cho cán bộ thư viện; tổ chức quản lý cán bộ, tài sản và bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và các tài sản khác của thư viện...

Quy chế mẫu cũng quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường đại học; về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của thư viện... Theo đó, căn cứ vào quy mô, chức năng và nhiệm vụ được giao, thư viện trường đại học có thể có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như: phòng Bổ sung trao đổi, phòng Xử lý tài liệu, phòng Phục vụ bạn đọc, phòng Bảo quản tài liệu, Phòng Thông tin- Thư mục, Phòng Tin học, Phòng Hành chính- Tổng hợp.

Download toàn văn: Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện đại học.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà dLib
on Tue Jul 24, 2012 5:31 pm
dLib
dLib

Thân thiết

Tải về

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 13/2008/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện trường đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

HOÀNG ANH TUẤN

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà dLib

Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • CMC Soft
   Hoàng Trọng Phúc

   mobile phone 090 421 0749


   Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  free counters